FANDOM


En bot, er en av de strengeste straffene på Galtvort Høyere skole for Hekseri og Trolldom. Som en del av huspoengsystemet, brukes den til å straffe skolen's elever hvis de bryter en eller flere av skolen's regler. En bot rammer ett helt hus fordi den trekkes fra huspoengene til det aktuelle huset. En bot kan tildeles av en hver autorisert person på skolen, herunder prefekter, topptillitsmenn- og kvinner, lærerne, og rektoren på skolen. Hvor stor boten er avhenger av hvor alvorlig regelbruddet var da boten ble tildelt, og en poengsum tilsvarende boten trekkes deretter fra eleven's hus totale poengsum. På grunn av sin stilling, tildeles samtlige prefekter full immunitet mot å få bøter, bortsett fra de mest alvorlige regelbruddene.

Kjente bøter Rediger

I Harry Potter og De Vises Stein brukes botsystemet mer enn i noen av de andre historiene i Harry Potter-serien. På grunn av at de gjentatte ganger blir tatt utenfor sovesalen etter leggetid, straffes Harry Potter, Hermine Grang, Ronny Wiltersen, Nilus Langballe, og Draco Malfang med 50poeng i bot hver. På grunn av disse bøtene faller Griffing langt ned på poengtabellen og mister muligheten sin til å vinne huspokalen. Som ett resultat blir samtlige av dem temmelig upopulære. Draco på sin side, fikk delte meninger fra sine medelever.

Botsatser Rediger

Nedenfor kommer en liste over kjente botsatser.

  • 1poeng: Tildeles dersom en elev forstyrrer timen unødvendig. Kan økes dersom regelbruddet gjentar seg.
  • 5poeng: Tildeles elever som blir tatt utenfor sovesalen etter leggetid. Gjelder bare dersom eleven blir tatt i nærheten av oppholdsrommet, og ikke utenfor borgen.
  • 10poeng: Tildeles elever som motsier prefekter, lærere, eller rektor, eller som ikke følger beskjeder gitt av nevnte personer.
  • 25poeng: Tildeles elever som blir tatt utenfor sovesalen etter leggetid til tross for tidligere bøter for denne typen regelbrudd. Ingen videre straffer følger enn denne boten.
  • 50poeng: Tildeles for alvorligere regelbrudd, og tildeles spesielt elever som blir tatt utenfor borgen etter leggetid. Tildeles også elever som blir tatt for å ta seg inn i Den Forbudte Skogen uten tillatelse fra skogvokter eller annen autorisert personell på skolen. Dersom en eller flere elver blir tildelt denne boten, medfølger en annen form for straff, som oftest består av at elevene må jobbe straffarbeid utenom regulert skoletid. Hva slags straffarbeid avgjøres av den ansvarlige vaktmesteren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki