FANDOM


Bundimun POAgame 1
Bumunn
Informasjon om arten
Opphav

Finnes over hele verden

Klassifikasjon

XXX

Bumunnen finnes verden over. De legger seg under gulv og bak paneller i hus og utskiler et sekret som får den angrepne bygningen til å råtne opp fra fundamentet. Bumunn-angrep merkes ofte på en avskyelig, råtten stank.

En bumunn i dvaletilstand ligner en flekk grønnaktig muggsopp med øyne, men blir den skremt piler den bort på utallige små, tynne ben. Den lever av skitt. En god renseformel kan fri en bygnning fra et bumunn-angrep, men dersom de har fått vokset seg store, bør en kontakte Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener (Utøy-patruljen) før huset kollapser. Fortynnet bumunn-sekret brukes i visse magiske rensevæsker.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki