FANDOM


Dirik Mosegrom
Dirik Mosegrom
Informasjon om personen
Kjønn

Mann

Født

ca. 1961

Død

Mars, 1998 (37 år gammel)

Familie
Blodstatus

Gompefødt

Arbeid

Leder i Kontoret for gnomkontakt

Lojalitet

Magidepartementet

Dirik Mosegrom var navnet på en gompefødt trollmann som arbeidet som sjef i Kontoret for gnomkontakt på midten av 1990-tallet. Mosegrom var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1970-tallet og var medlem av Snileklubben. Han var meget dyktig i Kaudervelsk, et språk svært få trollmenn mestret. Etter sin tid ved Galtvort startet Mosegrom å arbeide på Kontoret for gnomkontakt i Magidepartementet. Som sjef i avdelingen for gnomkontakt stiftet Mosegrom bekjentskap med Arthur Wiltersen som karakteriserte ham som en dyktig trollmann. Etter at Fyrst Voldemort tok over Magidepartementet i 1998 forhekset Mosegrom familietreet sitt slik at det skulle se ut som at han var av magisk avstamning, men dette ble oppdaget av Albert Mortmann. I likhet med flere andre gompefødte rømte Mosegrom for å unngå Registreringskontoret for gompefødte, men han ble oppsporet av hukere.

OpptredenerRediger


Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener ansatte
Personale
Bob · Herbert Hildering · Dirik Mosegrom · Hermine Grang · Anton Djervell · Salmander Fisle · Wolmer McKnife · Royden Poke · Eldre Komitee medlem · Trollmann med strittende kinnskjegg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki