FANDOM


  1. OMDIRIGERING Mal:Mal:Tryllestav
  2. OMDIRIGERING Mal:Wandbox test
  3. OMDIRIGERING Hjelp:Slett1
  4. OMDIRIGERING Hjelp:Slett
  5. OMDIRIGERING Diskusjon:Wandbox test
Dirik Mosegrom
Dirik Mosegrom
Dirik Mosegrom var navnet på en gompefødt trollmann som arbeidet som sjef i Kontoret for gnomkontakt på midten av 1990-tallet. Mosegrom var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1970-tallet og var medlem av Snileklubben. Han var meget dyktig i Kaudervelsk, et språk svært få trollmenn mestret. Etter sin tid ved Galtvort startet Mosegrom å arbeide på Kontoret for gnomkontakt i Magidepartementet. Som sjef i avdelingen for gnomkontakt stiftet Mosegrom bekjentskap med Arthur Wiltersen som karakteriserte ham som en dyktig trollmann. Etter at Fyrst Voldemort tok over Magidepartementet i 1998 forhekset Mosegrom familietreet sitt slik at det skulle se ut som at han var av magisk avstamning, men dette ble oppdaget av Albert Mortmann. I likhet med flere andre gompefødte rømte Mosegrom for å unngå Registreringskontoret for gompefødte, men han ble oppsporet av hukere..

OpptredenerRediger


Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener ansatte
Personale
Bob · Herbert Hildering · Dirik Mosegrom · Hermine Grang · Anton Djervell · Salmander Fisle · Wolmer McKnife · Royden Poke · Eldre Komitee medlem · Trollmann med strittende kinnskjegg