FANDOM


Flumnettet er en betegnelse som trollmenn og hekser bruker på peiser som er magisk bundet i sammen slik at de kan dra fra en peis til en annen. For å benytte seg av flumnettet må man ha flumpulver og en peis. Det er svært viktig at personen som drar med flumnettet sier tydelig hvor personen skal ellers kan den risikere å havne i feil peis. Magidepartementet har et eget kontor - Flumnettsadministrasjonen til å inspisere peisene som er knyttet opp til flumnettet. Dette kontoret har også myndighet til å stenge enkelte peiser slik at man ikke kan reise fra eller til dem.

HistorieRediger

1992Rediger

Da Harry Potter skulle dra med flumnettet for første gang i 1992 sa han ikke "Diagonallmenningen" tydelig nok slik at han endte opp i Borgia & Brust i Spindelsmuget.

1996Rediger

Under Venke Dolorosa Ufferts tid som Storinkvisitor ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom fikk hun Flumnett administrasjonen til å sperre av samtlige peiser ved Galtvort bortsett fra sin egen slik at ikke Harry Potter skulle få kontakt med Sirius Svaart.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki