FANDOM


Husnissenes internasjonale kamp-koalisjon (bedre kjent som H.I.K.K) er navnet på en organisasjon som ble stiftet av Hermine Grang for å sørge for husnissenes rettigheter. Hun mente at nissene skulle få slippe og jobbe for Galtvort, jobben til nissene på Galtvort var å holde orden i oppholdsrommene (tenne opp i peisen, re opp senger..) og lage mat. De eneste medlemmene av H.I.K.K var; Harry Potter, Ronny Wiltersen, Nilus Langballe og noen fler som motvillig ble med, fordi Hermine maste på dem så de holdt på å gå fra forstanden. Hermine begynte sitt femte år på Galtvort med å strikke luer, votter og sokker til husnissene. Dette likte de ikke, bortsett fra Noldus (en husnisse på Galtvort), som tok alt sammen til sine eiendeler. Tilslutt var det bare Noldus som ville gjøre rent og ordne på oppholdsrommet i Griffing, men det gjorde ham ingenting. H.I.K.K døde litt bort med årene, men var fremdeles en av Hermines godheter.