FANDOM


Immiveringskursene holdes det året elevene fyller sytten år og varer i 12 uker.

Elevene får under kurset lære seg kunsten å Immivere. Det koster 12 galleoner å være med, og selve immiveringsprøven kan taes etter å ha fylt sytten år.[1]

Kurset blir holdt av en autorisert instruktør fra Avdelingen for magisk transport i Magidepartementet. Denne instruktøren tar en god innføring i de tre d'ene: destinasjon, definisjon og demonstrasjon. Det kommer en instruktør fra Magidepartementet til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom for å lære sjetteklassingene å immivere. Mens immiveringskurset pågår, blir deler av forheksingene som vanligvis forhindrer immivering av mennesker på skoleområdet omhevet. Da Harry Potter og hans klassekamerater tok immiveringskurs i 1997 åpnet de for immivering i Storsalen.

Referanser og fotnoterRediger

  1. Harry Potter og Halvblodsprinsen, kapittel 17, side 324

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki