FANDOM


Inferier er lik, forhekset av en trollmann. Inferier er kjent for å ha druknet mange folk, for
Inferier

Inferier

eksempel Regulus Arcturus Svaart. Voldemort hadde mage inferier i en grotte hvor den ene malacruxen var. Malacruxen var på bunnen av et "badekar" og Humlesnurr måtte drikke opp giften som var i "Badekaret" for å få tak i malacruxen.


Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.