FANDOM


Invitasjonsbrevet fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom blir sendt til hekser og trollmenn som er kvalifiserte til å starte ved skolen, brevet blir sendt ut i forkant av deres første år ved Galtvort. Det finnes en spesiell blekkpenn som finner ut når det blir født magiske personer i Storbritannia og som sørger for å skrive dem ned, slik at invitasjonsbrevet kan bli sendt i tide. Brevet inneholder en invitasjon fra viserektoren ved skolen samt en oversikt over hva slags bøker og utstyr eleven vil trenge i det kommende året.

Brevet er skrevet på et pergament, og blir sendt med en av skolens ugler for å levere brevet. Dersom en Gompefødt eller magiske barn som bor med gomper (ikke-magiske mennesker) blir tatt opp som elev ved skolen, kommer brevet med posten. Brevet fra Galtvort er sannsynligvis forhekset slik at de ansatte ved skolen vet om elev har lest brevet sitt eller ikke, dette ble vist i 1991 da Harry Potter mottok brev hjem til Hekkveien 4, men ikke kunne åpne dem fordi onkelen, Wiktor Dumling tok brevene før Harry fikk lest dem.

Brevets innholdRediger

Mens Albus Humlesnurr var rektor ved skolen stod det følgende i brevet:

GALTVORT HØYERE SKOLE FOR HEKSERI OG TROLLDOM


Rektor: Albus Humlesnurr
Beste Victoria Potter,

Det gleder oss og kunne meddele at De har fått skoleplass ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Se vennligst vedlagte liste over nødvendig litteratur og utstyr.

Semesteret begynner den 9. August. Vi avventer deres ugle senest den 01. August.


Ærbødigst

Mamma'n din


Den andre delen av brevet var:


GALTVORT HØYERE SKOLE FOR HEKSERI OG TROLLDOM

Skoleuniform

Førsteklassinger trenger:

1. Tre sett enkle arbeidskutter (svarte) 2. En enkel kjeglehatt (svart) til hverdagsbruk 3. Ett par beskyttelseshansker (dragelær eller tilsvarende) 4. En vinterkappe (svart, med sølvhekter)

OBS: Alle elevers klær skal være forsynt med navnelapp

Pensumbøker

Alle elever skal ha hvert sitt eksemplar av følgende titler:

Trylleformler for 1.klasse av Miranda Hønshøøk

Magiens historie av Bathilda Bang

Magisk teori av Adalbert Vingling

Din første håndbok i transfigurasjon av Emmerik Skift

Tusen magiske urter og sopper av Fylida Spore

Magiske drikker og eliksirer av Arsenius Nubbe

Fabeldyr og hvor de er å finne av Salmander Fisle

Mørkets krefter: Grunnbok i selvbeskyttelse av Quintus Schielven

Annet utstyr

1 tryllestav

1 heksekjel (tinn, standardstørr. 2)

1 sett ampuller, glass el. krystall

1 teleskop

1 skålvekt, messing

Elevene kan i tillegg medbringe en ugle eller en katt eller en padde

VI MINNER OM AT DET ER FORBUDT FOR FØRSTEKLASSINGER Å MEDBRINGE EGEN SOPELIME. FORELDRE BES PÅSE OM AT DETTE BLIR OVERHOLDT.

OpptredenerRediger

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki