FANDOM


Mantikor 2
Mantikor
Informasjon om arten
Følsomhet

Følsom

Opphav
Klassifikasjon

XXXXX

Mantikoren er et gresk dyr med menneskehode, skorpionhale, og løvekropp. Den er minst like farlig -og like skjelden - som kimæren. Det hevdes at Mantikoren har det med å nynne lavt mens den fortærer byttet sitt. Mantikorskinn kaster vekk nesten alle kjente trylleformler, og stikket medfører øyeblikkelig død.

OpptredenerRediger

Mantikor

Mantikor


Kilder:Rediger


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki