FANDOM


Nimbus2001

Nimbus 2001 ble produsert av Nimbus Racerlimekompani som en del av sitt vellykkede linje med racer sopelimer. Limen ble utgitt i August 1992, og er raskere enn forgjengeren, Nimbus 2000. Smygards rumpeldunklag var utstyrt med Nimbus 2001 limer, som en gave fra Lucifus Malfang. Denne gavmildheten gjorde at Lucifus' sønn Draco Malfang fikk plass på Smygards rumpeldunklag.

OpptredenerRediger

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki