FANDOM


Splutsjing kan forekomme når man immiverer (en måte å komme seg fra et sted til et annet på). Splutjsing er at man ikke får med seg hele kroppen på reisen og det kan føre til at en del av kroppen blir der man eksiverte fra, og en annen del der man immiverte til. Det er på grunn av dette man må ta immiveringsprøve, i tilfelle noen gomper ser det. Splutsjing forekommer når man ikke konsentrerer seg om de tre D-ene: Destinasjon,definisjon og demonstrasjon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki