FANDOM


Teodor Dult (død 1998) var en gompefødt trollmann, og ektemann av Andromeda Dult og far til Nymfadora Dult. Andromeda, som var født inn i den edle familien Svaart, ble ettersom hun giftet seg med en gompefødt trollmann fjernet fra familietreet. Parets eneste barn ble medlem av Føniksordenen under den Den andre trollmannskrigen. Selvom Andromeda og Teodor aldri opptrådde som medlemmer av Føniksordenen aksepterte de å bruke huset som et "sikkert" sted. Når Fyrst Voldemort overtok Magidepartementet i 1997 og de Gompefødtes Registrerings Kommisjon ble etablert, stakk Theodor av men ble til slutt fanget og drept av Hukere . Theodor Dult er morfar til Teodor Lupus , og barnebarnet er oppkalt etter ham.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.