FANDOM


Utdanningsdirektiv nr.24 var et direktiv undertegnet av Venke Dolorosa Uffert. Dette direktivet la ned forbud mot elevorganisasjoner, foreninger, lag, grupper og klubber og la vekt på at enhvert regelmessig møte mellom tre eller flere elever ikke skulle finne sted. Dersom man ønsket unntakstillatelse måtte man søke Uffert om lov. Dersom elevene uten tillatelse startet en gruppe uten godkjennelse fra storinkvistor Uffert, ville de bli utvist fra Galtvort.

Fordi direktivet også omfattet lag, ble det også slik at rumpeldunklagene ved Galtvort måtte søke om å få spille. Rumpeldunklaget til Smygard fikk innvilget dette umiddelbart, men da Angelika Johnson spurte om Griffinglaget kunne få spille, tok det lang tid før Uffert ville gi dem lov.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki