FANDOM


Utdanningsdirektiv nr. 26 ble offentliggjort vinteren i 1996 og var undertegnet av Venke Dolorosa Uffert. I dette direktivet ble det fastslått at professorer ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom ikke skulle gi studentene informasjon som ikke var helt nødvendig for faget de var ansatt for å undervise i.

Mange av elevene ved Galtvort, deriblant Laffen Styx hadde moret seg etter dette direktivet ble kjent. Laffen påpekte for Uffert at hun ikke kunne hindre Fred og Frank Wiltersen i å spille svartespreng på bakerste rad i timene hennes, ettersom det ikke var informasjon som var relevant for faget hennes.

OpptredenerRediger

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki